YPOSTIRIXI?

Vill du gör detta till verklighet?

Payment Form

Enter the payment details and submit

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...

Ypostirixidemokrati – Moralisk Idealism

Ypostirixi betyder stöd, att understödja eller supporta.

En demokrati baserad på Ypostirixi, betyder att man stödjer demokratin innan man stöttar individen. På det här sättet, blir individen i samhället kärnan. Behandlas människor orättvist i en demokrati, då är det inget civiliserat samhälle!

En Civis är en deltagare av ett samhälle. Underlåter sig samhället att behandla en deltagare utan lika rättigheter, då är det ingen demokrati!

En Ypostirixi, i Ypostirixidemokrati värnar alltså om demokratin i första hand och demokrati kommer från grekiska δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre.

Ypostirixen i detta fall fungerar alltså som en väktare för folkets styre. 

I en Ypostirixidemokrati, kommer det egna landets förmåga att värna om strukturen och det lika värdet för varje individ inuti detta, i första hand

Eftersom Ypostirixen ger stöd åt samhällets kapacitet, att på bästa sätt tillvarata varje enskilds intresse, så gäller den egna befolkningen först men stödet begränsas inte åt det egna samhället. 

En Ypostirixi väljer inte bort en enskild människas orättvisa till förmån för andra utanför samhället, men kan och bör vid högkonjunktur, bidra till utveckling även i andra samhällen och länder.

Att vara Ypostirixi, är få en högre rang globalt. Du bryr dig mindre om hudfärg, nationalitet och religion. Du bryr dig mer om rättvisa och jämlikhet. Du bryr dig om ett fungerande samhälle som tillvaratar resurser på bästa sätt. 

I en Ypostirixidemokrati, verkar allt under lagen, medan lagen återgår till moral och sunt förnuft. 

LAGEN

Lagen är en stor del av Ypostirixidemokratin, därför är det viktigt som Ypostirixidemokrat att vara vaken och lyhörd. Upplever man/märker att en rättegång är till fördel för en part utan grund, då väcker Ypostirixen en talan. Talan kan bara stöttas om den väcks av en Ypostirixi.

Detta pg a att den nuvarande lagen talar emot hjälp från politiker till enskilda medborgare. Det finns ingen Ypostirixidemokrati idag och antalet som känner sig felbehandlade skulle bli för stort.

Som Ypostirixidemokrat får du ett större inflytande efter ett lyckat val. Din röst räknas lika högt som någon politikers. 

Straffmässigt eller resultatmässigt, räknas du efter samma skala som alla andra oavsett du är Ypostirixidemokrat eller är politiker inom partiet.

error: Content is protected !!